Du er her  » Forside Udskriv

 

Danske Bestyrelsesadvokater

 

Formålet med foreningen er at styrke advokaternes kompetencer på de områder, som arbejdet i en bestyrelse omfatter. Det skal ske gennem en særlig uddannelse i bestyrelsesarbejde, ved løbende arrangementer og igennem netværk med andre brancher og organisationer, der beskæftiger

sig med bestyrelsesarbejde.

Foreningens medlemmer er erhvervsadvokater, der har erfaring med bestyrelsesarbejde eller som har interesse i gennem uddannelse at tilegne

sig kompetencer inden for området.

Kun medlemmer, som bestyrelsen har godkendt som havende den nødvendige erfaring eller som har gennemført den tilbudte uddannelse, kan findes på denne hjemmeside - således er du sikker på, at det er en kvalificeret advokat du får fat i.


Søg en Dansk Bestyrelsesadvokat


Andre interesserede end advokater kan blive optaget som associerede medlemmer og få gavn af foreningens netværk, arrangementer og uddannelsestilbud.

 

 

”Mange virksomheder ønsker en advokat i bestyrelsen, fordi han eller hun både har juridisk indsigt og samtidig erfaring med drift af virksomhed,
ledelse og økonomi. Det er ikke titlen som advokat, der giver adgang til bestyrelseslokalerne, det er de personlige kompetencer, som advokaten
har i forhold til den konkrete virksomhed.”

 

Formanden for Danske Bestyrelsesadvokater, Niels Walther-Rasmussen.

Vejledning
Se vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

01-07-2010
Bestyrelsesuddannelsen – hold 4
Et specialistkursus med fokus på økonomi, strategi og ledelse.   Læs mere og tilmeld dig her
09-03-2009
Kurser 2009
Danske Advokater udbyder en lang række kurser der kunne være relevante for Danske Bestyrelsesadvokat...
 
11-03-2011
Bestyrelsens Dag 2011
Danske Bestyrelsesadvokater inviterer til Bestyrelsens Dag 2011 med indlæg af bl.a. NE Nielsen, Jan ...

28-05-2010
Bestyrelsens dag med fokus på ledelse i bestyrelseslokalet
Afholdes i år på Hotel Hesselet i Nyborg. Se programmet her


Alle arrangementer